Odebírat

    Seznamy

  • Do e-mailu Vám bude chodit nedělní kázání Jana Keřkovského nebo hostů, budou-li souhlasit s jeho rozesláním.

  • Do e-mailu Vám bude chodit měsíční program, informace o sborové dovolené, výletech, brigádách, večerech s hostem, sborovém dni, …

  • Do e-mailu Vám budou chodit pozvánky z okolích sborů, seniorátu, celocírkevní a ekumenické programy, ...